محصولات ظروف و پیش دستی تست1

بله این یک متن تسته !1

کارخانه سلامی در سال 1384 فعالیت خود را در زمینه تولید ظروف یکبار مصرف آغاز نموده به تدریج توسعه یافت و راه زیادی را برای رسیدن به وضعیت کنونی پیمود تا جایی که هم اکنون یکی از تولیدکنندگان اصلی ظروف یکبار مصرف در سطح کشور می باشد. این مجموعه در مدت زمان کوتاهی با توجه به دید مدیریت نسبت به آینده و بکارگیری مفاهیم جدید و مسائل علمی روز از قبیل فرآیند کنترل آماری و فرآیند SPC، نظام مدیریت دیداری سیستم انگیزشی و سایر نگرش های علمی در زمینه تولید و عرضه محصول توانست خود را در عرصه صنعت کشور به ویژه صنعت تولید ظروف یکبار مصرف مطرح نماید. آنچه مجموعه سلامی را از سایر مجموعه ها متمایز می نماید اهمیت دادن به منابع انسانی کارآمد به عنوان سرمایه اصلی مجموعه و سعی در حفظ انگیزه آنها و همچنین توجه ویژه به تولید محصولاتی با بالاترین کیفیت و ارائه بهترین خدمات و در نهایت منصفانه ترین قیمت می باشد.

درباره ما